پیمانکاران/مجریان ( جدول جستجوی ویژه )

-
پاک کردن همه فیلترها

مجریان و طراحان سایت "انجام داد" 125 پروفایل موجود

 • آرتین شمسی زاده

  گرافیست

  14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 9,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست

 • دلارام امیدی

  طراحی وتایپ

  15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی وتایپ 

 • مرجان زرین چغایی

  طراح و چاپ

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراح و چاپ

 • زیبا پور نعمتی

  طراحی فتوشاپ

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی فتوشاپ

 • اردلان یزدی

  تایپ و طراح دستی

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  تایپ و طراح دستی

 • یزدان مردانی

  طراحی فتوشاپ

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراح

 • امیر علی یعقوبی

  طراحی فتوشاپ

  15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراح

 • ارسطو نمازی

  طراحی فتوشاپ

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,005تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی آرم و لگوو..

 • آناهیتا سواری

  طراحی وتایپ

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 5,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی و تایپ

 • آریانا چکامه

  طراح و چاپ

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراح و چاپ