پیمانکاران/مجریان ( جدول جستجوی ویژه )

-
پاک کردن همه فیلترها

مجریان و طراحان سایت "انجام داد" 125 پروفایل موجود

 • فیروزه عیدانی

  گرافیست

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 5,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست

 • سیامک صفایی کیا

  طراحی فتوشاپ ,ترجمه

  14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی فتوشاپ ,ترجمه

 • سپیده فرضی

  تایپ و طراح دستی

  16 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  تایپ و طراح دستی

 • آزاده حیدریان

  گرافیست

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست

 • آیه سماواتی

  طراحی فتوشاپ ,ترجمه

  7 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 5,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی فتوشاپ ,ترجمه

 • کامران صبوری

  طراحی فتوشاپ ,ترجمه

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی فتوشاپ ,ترجمه

 • طوطیا احمدی

  گرافیست

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 5,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست

 • زهرا امیری

  صنایع دستی و طراح

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 5,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  صنایع دستی و طراح 

 • سکینه مقدم

  طراحی وتایپ

  18 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,995تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی وتایپ 

 • حدیثه شکری

  گرافیست

  18 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست