پیمانکاران/مجریان ( جدول جستجوی ویژه )

-
پاک کردن همه فیلترها

مجریان و طراحان سایت "انجام داد" 125 پروفایل موجود

 • محمد مهدی مالی

  تایپ و ترجمه

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  تایپ و ترجمه

 • مریم مهرجو

  گرافیست

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی فتوشاپ

 • سپیده فرضی

  طراح

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراح

 • زینب فرجی

  نرم افزارهای گرافیکی

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 9,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  نرم افزارهای گرافیکی

 • بهاره نوزری

  گرافیست

  15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست

 • ثریا سلیمانی

  برنامه نویس و ترجمه

  16 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  برنامه نویس و ترجمه

 • آروشا نکنژاد

  طراحی و تایپ

  12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراحی و تایپ

 • ستاره اربابی

  ترجمه و تایپ

  14 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  ترجمه و تایپ

 • محمد امین محمدیان

  طراح

  15 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 8,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  طراح

 • هادی کلاه کج

  گرافیست

  10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده 6,000تومان/ساعت 0تومان درآمد کسب کرده

  گرافیست