پروفایل زینب فرجی

زینب فرجی نرم افزارهای گرافیکی
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان
9,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
نرم افزارهای گرافیکی

نرم افزارهای گرافیکی

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید