پروفایل ثریا سلیمانی

ثریا سلیمانی برنامه نویس و ترجمه
16 سال تجربه 0 پروژه کار کرده آذربایجان غربی
8,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
برنامه نویسی وبترجمه زبان

برنامه نویس و ترجمه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید