پروفایل سپیده فرضی

سپیده فرضی طراح
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان
6,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراح فتوشاپطراحی آرم و لوگو

طراح

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید