پروفایل محمد مهدی مالی

محمد مهدی مالی تایپ و ترجمه
10 سال تجربه 0 پروژه کار کرده البرز
6,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تایپ و آفیس

تایپ و ترجمه

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید