پروفایل میلاد بنی زاده

میلاد بنی زاده برنامه نویس و فتوشاپ
8 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان
5,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
برنامه نویسی وبطراح فتوشاپطراحی آرم و لوگو

برنامه نویس و فتوشاپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید