پروفایل اسماعیل گودرزی

اسماعیل گودرزی چاپخانه دار
9 سال تجربه 0 پروژه کار کرده تهران
2,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
طراحی جعبه و اقلام چاپی وبسته بندیمجری چاپ و چاپخانه

چاپخانه دار  هستیم  .  قیمت عالی و پایین

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید