پروفایل آروشا نکنژاد

آروشا نکنژاد طراحی و تایپ
12 سال تجربه 0 پروژه کار کرده اصفهان
8,000تومان /ساعت 0تومان درآمد کسب کرده
تایپ و آفیسطراح فتوشاپ

طراحی و تایپ

سابقه کار (0)

  • شما هیچ فعالیتی نداشته اید